Platby

 

VLOŽNÉ PLACENO DO 2.4.2017
členové ČES: 1000.- Kč
nečlenové: 1500.- Kč
důchodci a studenti: 500.- Kč

VLOŽNÉ PLACENO DO 28.4.2017
členové ČES: 1500.- Kč
nečlenové: 2000.- Kč
důchodci a studenti: 1000.- Kč

VLOŽNÉ PLACENO HOTOVĚ NA MÍSTĚ
členové ČES: 2000.- Kč
nečlenové: 3000.- Kč
důchodci a studenti: 1500.- Kč

Vložné (dle zákona č. 526/90 Sb) uhraďte na účet České elektrotechnické společnosti (ČES) u KB Praha-východ ú.č. 11135111/0100, konst. symbol 308, var. symbol 41. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše nacionále a organizaci. Budete-li požadovat vystavit fakturu a daňový doklad, prosím kontaktujte organizátory e-mailem.

 

UBYTOVÁNÍ

Cena ubytování pro účastníky NZEE je uvedena níže.

Ubytování se hradí samostatně při ubytování a není ve vložném zahrnuto.

Jednolůžkový pokoj 750,-

Dvojlůžkový pokoj 1000,-

Vícelůžkový pokoj 1500,-

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČES

Důchodci a studenti 50 Kč/rok, ostatní 150 Kč/rok. Příspěvek je možno uhradit na stejné číslo účtu, s var. symbolem 6, nebo hotově na místě při registraci.

 

38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

10.5 - 12.5.2017

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz