Předběžný program mezinárodní konference
40. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

14. 5. 2019
19:00 NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
   
15. 5. 2019
8:45 PRESENCE
9:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
   
9:30 - 12:30    I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce Ing. Pavel Šimon, CSc.
  Představení společnosti METROHM
1. M. Patsch Prevádzka mikrokogeneračnej jednotky s palivovým článkom v rodinnom dome počas celého roka
2. R. Mořkovský Automatizace spotřeby energie a efektivní metody akumulace energie v RD se systémem HomeGrid
   
  Přestávka na kávu
   
3. F. Mikšík High density adsorption heat energy storage in energy management for renewable sources of energy balancing
4. K. Jandová Aplikace tepelného čerpadla v rodinném domě
5. P. Levek Efektivita projektů na úsporu vody v domácnosti
   
13:30 - 16:30    II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Zdeněk Dostál, CSc.
6. V. Korittová představení programu Horizont 2020, možnost zapojení do výzvy 3 – ENERGY
7. M. Řípa Fúze: Československo bylo první
8. M. Vejman Přestavba automobilu na elektromobil – popis procesu, nákladů a návratnosti
9. P. Šimon Designing of using RES on personal vehicles
   
  Přestávka na kávu
   
10. J. Dudka Poznatky z aplikace malé větrné elekrárny
   
18:00 doprovodný program – – raut, degustace vín, degustační sklep


 
 
16. 5. 2019
9:00 – 12:00    III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
  Představení společnosti ČEPS, a.s.
11. P. Hrzina Pohled na obvodové simulace velkých FVE
12. P. Maule Výuka projektování FVS na PV*SOL na VUT FEKT
   
  Přestávka na kávu
   
13. J. Lang Software pro vyhodnocení efektivity navrhované FVE
14. T. Finsterle PID efekt, diagnostika a důsledky
   
13:30 - 15:30    IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.
15. J. Vaněk Nástroje pro modelování prostředí pro simulaci činnosti fotovoltaických elektráren
16. P. Vyroubal Modelování proudění větru krajinou
   
  Přestávka na kávu
   
17. L. Horák Možnosti měření dielektrických vlastností elektrotechnických materiálů
18. J. Zimáková Olovo - jeden z nejstarších lidstvem využívaných kovů
   
16:00
19:00
doprovodný program – exkurze pivovar Dalešice
doprovodný program – společenská večeře
   
16. 5. 2019 WORKSHOP NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE A MODERNÍ AKUMULÁTORY
9:00 - 12:00     I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce Ing. Tomáš Kazda, Ph.D.
1. J. Máca Akumulátory lithium - vzduch
2. J. Libich Sodno-iontové akumulátory - budoucnost a aktuální vývoj
3. P. Vanýsek Historická perspektiva nedovolených, opuštěných a opouštěných energetických systémů
   
  Přestávka na kávu
   
4. P. Dvořák Lithiové baterie - stavba a vlastnosti
6. O. Čech Nanostrukturní anatas jako elektroaktivní materiál záporné elektrody sodno-iontového akumulátoru
13:30 - 15:30     II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, , vedoucí sekce prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.
7. T. Kazda Recyklace elektrodových materiálů pro Li-ion akumulátory
8. D. Kunický Studium struktury katodových materiálů pro lithno iontové akumulátory metodou rentgenové strukturní analýzy
   
  Přestávka na kávu
   
9. I. Veselkova Monomers for gel polymer electrolytes modified flame retardants
10. T. Kazda Vliv použitého uhlíku na stabilitu Li-S akumulátorů
11. K. Jaššo Vliv okolní teploty na akumulátory Li-S
16:00
19:00
doprovodný program – exkurze pivovar Dalešice
doprovodný program – společenská večeře
   
17. 5. 2019  
9:00 – 12:00       III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. P. Bača, Ph.D.
12. T. Reichl Difúzní koeficient jako diagnostika v elektrochemickém zdroji
13. M. Mačák Numerické simulácie elektrochemických reakcií
   
  Přestávka na kávu
   
14. O. Čech Rentgenová fotoluminiscenční spektroskopie (XPS) použitá pro charakterizace materiálů elektrod elektrochemických zdrojů proudu
15. P. Křivík Vliv teploty na impedanci článku olověného akumulátoru

Obsah předchozích ročníků konference lze nalézt v sekci
Program starších konferencí.

 

41. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Nový termín

4.8. – 6.8.2020

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz