Předběžný program mezinárodní konference
42. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Program konference NZEE 2021 bude upřesněn až po ukončení registrace!

22. 6. 2021
19:00 NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
   
23. 6. 2021
8:45 PRESENCE
9:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
   
9:30 - 12:30    I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK,
vedoucí sekce prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.
  Ukázka Škody Enyaq, prezentace společnosti
1. M. Řípa Termojaderný milník
2. P. Vyroubal DIY malá větrná elektrárna na zahradu
   
  Přestávka na kávu
   
3. J. Pospíšil Inovace chránění obnovitelných zdrojů
4. P. Maule Světové novinky a trendy současné fotovoltaiky, aktuální novinky PV-SOL
5. P. Šimon Balancing use of PV and energy storage for maximising economic renewable energy use in Slovakia
   
13:30 - 17:00    II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK,
vedoucí sekce doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D.
  Představení společnosti Pragolab s.r.o.
6. K. Jandová Solární závlahový systém
7. P. Seroiszka Photovoltaic power plant battery storage backup energy selected using MCA method calculation
8. M. Mazanec Měření teploty optovláknovými senzory, aplikace v oblasti NZEE a e-mobility
   
  Přestávka na kávu
   
9. M. Šedina Development of electromobility and new challenges in battery technologies
10. K. Jaššo Study of the ecology of electric vehicles
11. P. Maule Výsledky testování hodnoty celkových tepelných ztrát u elektromobilů a plug-in hybridů
   
18:00 doprovodný program - ochutnávka degustační sklípek + raut


 
 
24. 6. 2021
WORKSHOP NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE A MODERNÍ AKUMULÁTORY
9:00 – 12:00    III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK,
vedoucí sekce Ing. Ladislav Chladil, Ph.D.
  Představení společnosti ČEPS, a.s.
12. J. Černohorský Představení projektu BAART
13. P. Maule Měření elektrické kapacity lithiových akumulátorů a jejich časová implementace do záručních podmínek baterie výrobců elektrických vozidel
   
  Přestávka na kávu
   
14. J. Libich Sodno-iontové akumulátory: aktuální vývoj
15. P. Vanýsek Data z impedanční spektroskopie a jejich znázornění a interpretace
16. O. Čech Strukturní charakterizace materiálů pro elektrody elektrochemických zdrojů proudu
   
13:30 - 16:00    IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK,
vedoucí sekce prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.
  SEMINÁŘ:
  Výzkumná témata pro spolupráci s partnery v rámci organizace EERA
  Představení společnosti Metrohm
17. L. Chladil EERA a současný rozvoj výzkumu a výroby baterií v Evropě
18. J. Máca Negative electrodes based on sodium ceramics
19. T. Kazda Možnosti využití organokovových sítí v Na-ion a Li-S akumulátorech
   
  Přestávka na kávu
   
20. P. Guricová Recyklácia Li-ion batérií metodou priamej recyklácie
21. M. Mačák Numerické modelovanie interkalačných procesov v LiMn2O4
   
16:30 doprovodný program - exkurze muzeum československého opevnění 1935-1938
19:00 doprovodný program - společenská večeře
   
25. 6. 2021
9:00 – 12:00 V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK,
vedoucí sekce doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D.
22. I. Veselkova Elektrochemická charakterizace síťovaných gelových polymerních elektrolytů
23. O. Klvač In-situ analýza elektrodových materiálů pomocí elektronové mikroskopie
24. J. Smejkal XRD analýza povrchových dějů probíhajících na záporné elektrodě olověného akumulátoru
   
  Přestávka na kávu
   
25. J. Valíčková Využití odpadů z pěstování Schizandry čínské jako alternativního zdroje energie
26. P. Křivík Měření impedance AGM solární baterie pro ostrovní systémy
27. J. Zimáková Modifikovaná skelná vlákna jako aditiva záporné elektrody olověného akumulátoru
28. S. Peterová Gelové polymerní elektrolyty se sodnými ionty
29. L. Horák Elektrická pevnost, Weibullova analýza

Obsah předchozích ročníků konference lze nalézt v sekci
Program starších konferencí.

 

42. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

23.6. – 25.6.2021

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz