Předběžný program konference NZEE 2018

8. 5. 2018
19:00 NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
   
9. 5. 2018
8:45 PRESENCE
9:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
   
9:30 - 12:00    I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.
  Představení společnosti METROHM
1. J. Vcelak Sustainable living in reality
2. T. Machů Srovnání alternativních zdrojů pro vytápění rodinného domu
   
  Přestávka na kávu
   
3. M. Řípa Stav výzkumu řízené termojaderné fúze
4. M. Patsch Vyhodnotenie výkonových a emisných parametrov mikrokogeneračnej jednotky s palivovými článkami
5. D. Kudelas Stanovenie smeru a intenzity prúdenia vetra na fotovoltaické panely
   
13:30 - 15:30    II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Zdeněk Dostál, CSc.
6. O. Čech Rentgenová difrakční spektroskopie pro studium interkalace
7. L. Chladil Možnosti rentgenové strukturní analýzy při posouzení vlivu aditiv pro olověné akumulátory
   
  Přestávka na kávu
   
8. P. Šimon Designing proper residential photovoltaic source for common charging of electric car
9. M. Solanská RES with defined accumulator unit
   
17:00 doprovodný program – exkurze vinařství Bočko, Vrbice


 
 
10. 5. 2018
9:00 – 12:00    III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
  Představení společnosti ČEPS, a.s.
10. P. Wolf Ekonomika provozování FV systémů různých typů
11. P. Maule Využití programového nástroje PV-SOL pro projektování fotovoltaických systémů
   
  Přestávka na kávu
   
12. K. Jandová Optimalizace instalací FV elektráren díky simulaci
13. P. Vanýsek Impedanční a optická spektroskopie
14. V. Novák Problematika fotoimpedančních měření solárních článků
   
13:30 - 15:30    IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce Ing. Petr Wolf, Ph.D.
15. D. Strachala Vliv vlhkosti na perovskitové fotovoltaické články
16. J. Hylský Vlastnosti PID rezistivních fotovoltaických článků
   
  Přestávka na kávu
   
17. J. Vaněk Vliv znečištění průmyslovým prachem na výkon fotovoltaických modulů
18. T. Finsterle LIGHTSOAKING EFFECT ON CdTe THIN FILM PHOTOVOLTAIC MODUL
   
17:00
19:00
doprovodný program – exkurze mandlárna, degustace
doprovodný program - společenská večeře
10. 5. 2018 WORKSHOP NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE A MODERNÍ AKUMULÁTORY
9:00 - 12:00     I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.
  Představení HE3DA
1. P. Hrzina Optimální vybíjecí podmínky pro akumulátorová úložiště energie
2. T. Kazda Vliv provozních podmínek na charakteristiky Li-Ion akumulátorů
3. J. Vondrák Nové poznatky o iontových kapalinách
   
  Přestávka na kávu
   
4. T. Reichl Difúzní diagnostika pro elektrochemické zdroje
5. V. Sedláková Sources of degradation in Li-S cells
13:30 - 15:30     II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce Ing. Tomáš Kazda, Ph.D.
6. J. Libich Sodno-iontové akumulátory
7. O. Čech Pokrok v oblasti hliníko-iontových akumulátorů
   
  Přestávka na kávu
   
8. J. Máca Elektrolyty pro nízko-hořlavé akumulátory
9. M. Jahn Gel polymer electrolytes with nanoparticles polymerized in electric and magnetic fields
   
17:00
19:00
doprovodný program – exkurze mandlárna, degustace
doprovodný program - společenská večeře
   
11. 5. 2018
9:00 – 12:00       III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. P. Bača, Ph.D.
10. P. Pečený Výpočet oteplení start-stop akumulátoru
11. P. Vyroubal Systémové simulace s elektrochemickými zdroji proudu
12. K. Jaššo A review: Electrochemical Impedance Spectroscopy for battery analysis
   
  Přestávka na kávu
   
13. I. Veselkova Electrochemical properties of Li-ion batteries with gel polymer electrolyte
14. S. Vaculík Grafenoidy jako aditivum záporných hmot olověných akumulátorů
15. J. Zimáková Sledování změn na povrchu olověné elektrody s nanesenými aditivy pomoci AFM
16. P. Křivík Užití EIS pro stanovení SOC olověného akumulátoru

Obsah předchozích ročníků konference lze nalézt v sekci Program starších konferencí.

 

39. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

9.5 - 11.5.2018

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz