Program konference 2017

9. 5. 2017
19:00 NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
   
10. 5. 2017
8:45 PRESENCE
9:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
   
9:30 - 12:00    I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.
  Představení společnosti METROHM
1. Z. Dostál  Off-grid renewable energy sources and deamands on energy storage
2. P. Tauš TuLiMark
   
  Přestávka na kávu
   
3. V. Hamáčková Trendy a bariéry rozvoje fotovoltaiky a akumulace v ČR
4. P. Maule Dopady notifikace podpory OZE v ČR
5. J. Máca Ukládání energie pomocí setrvačníků
   
13:30 - 15:30 II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Zdeněk Dostál, CSc.
6. T. Pařízek Software pro předpověď slunečního svitu
7. J. Lang Hybridní a ostrovní fotovoltaické systémy
   
  Přestávka na kávu
   
8. M. Patsch Prevádzka mikrokogeneračnej jednotky so Stirlingovým motorom
   
16:00
18:00
doprovodný program – exkurze Archeopark Pavlov
doprovodný program - společenská večeře


 
 
11. 5. 2017
9:00 – 12:00  III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
  Představení společnosti SUNFIN PRAHA s.r.o.
9. T. Finsterle Diagnostika defektů fotovoltaických modulů impedanční spektroskopií
10. V. Novák Fotoelektrické vlastnosti solárních článků na bázi perovskitů
   
  Přestávka na kávu
   
11. P. Hrzina Modelování, provoz a výsledky provozu fotovoltaického systému s optimizery v roce 2016
12. K. Jandová Simulace proudění vzduchu v okolí FV elektráren
13. P. Wolf Detailní simulace FV systému pro lokální užití energie v domácnosti
   
13:30 - 15:30  IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce Ing. Petr Wolf, Ph.D
  Představení společnosti H TEST
14. J. Vaněk Detekce luminiscenčního záření fotovoltaických modulů
15. J. Lang FVE jako moderní součást energetického systému rodinného domu
   
  Přestávka na kávu
   
16. D. Kudelas Vývoj veterného pneumaticko-akumulačného systému energie
   
16:00
18:00
doprovodný program – exkurze výroba vín, degustace
doprovodný program - raut
   
12. 5. 2017
9:00 – 12:00 V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.

17. M. Kadlec

Výrobní proces perovskitových fotovoltaic-kých článků se 7% účinností

18. J. Hylský

Problematika potenciálem indukované degradace (PID)
19. D. Strachala Degradační mechanismy perovskitových fotovoltaických článků
 

 
11. 5. 2017 WORKSHOP NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE A MODERNÍ AKUMULÁTORY
9:00 – 12:00  I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.
  Představení HE3DA a jejich výrobku 3D akumulátor
1. T. Kazda Li-Ion akumulátory a jejich perspektiva
2. K. Jaššo Rozvoj Li-S akumulátorov a ich možné využitie v praxi
3. P. Vanýsek Artefakty v impedančních měřeních: Proč nevěřit slepě přístrojům.
   
  Přestávka na kávu
   
4. T. Reichl Diagnostika vnitřního zkratu baterie při nabíjení
5. P. Křivík Studium impedance pro stanovení SoC olověného akumulátoru
6. M. Jahn Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami
   
13:30 - 15:30  II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.

7. J. Libich

Superkondenzátory: vlastnosti a využití
8. P. Vyroubal Extrakce parametrů pro numerické simulace Li-Ion Baterií
   
  Přestávka na kávu
   
9. T. Gottwald Elektrolyty pro lithium iontové a sodíko iontové akumulátory
   
16:00
18:00
doprovodný program – exkurze výroba vín, degustace
doprovodný program - raut
   
12. 5. 2017
9:00 – 12:00  III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. P. Bača, Ph.D.

10. J. Lang

Akumulátory LiFePO a balancování článků

11. L. Chladil

in-situ pozorování růstu PbSO4 krystalů s využitím techniky XRD
12. J. Zimáková Zkoumání vlivu efektu uhlíku a organických expandérů jako aditiva v NAM
   
  Přestávka na kávu
   
13. S. Vaculík Zkoumání vlivu efektu uhlíku a INDULINY AT jako aditiva v NAM

Obsah předchozích ročníků konference lze nalézt v sekci Program starších konferencí.

 

38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

10.5 - 12.5.2017

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz