Program konference 2016

Předběžný program mezinárodní konference
37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

17. 5. 2016
19:00 NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
   
18. 5. 2016
8:45 PRESENCE
9:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
   
9.30 - 12.00    I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Z. Dostál, CSc.
  Představení společnosti METROHM
1. T. Cetl  Evoluce infrastruktury pro elektromobily
2. P.Vyroubal Numerické modelování v aplikacích nekonvenčních zdrojů elektrické energie
   
  Přestávka na kávu
   
  Představení České fotovoltaické asociace
3. P. Maule Profesní kvalifikace - růst kvality instalací?
4. M. Patsch Vplyv prevádzky palivového článku v mikrokogeneračnej jednotke na jeho výkonové parametre
5. L. Chladil Zapojení českých vědeckých institucí do Evropské aliance pro energetický výzkum
   
13.30 - 15.30 II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
  Představení Solární asociace
6. T. Buzrla Perspektivy solární energetiky v ČR a ve světě
7. F. Veselka Praktické zkušenosti s provozem inovovaného kluzného kontaktu
   
  Přestávka na kávu
   
8. F. Veselka Zrychlená metoda pro diagnostiku kluzného kontaktu
   
16:00
18:30
doprovodný program – exkurze VN Opatovice
doprovodný program - společenská večeře
   
19. 5. 2016
9.00 – 12.00  III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. J. Vaněk, Ph.D.
  Představení společnosti SUNFIN PRAHA s.r.o.
9. J. Hylský Degradace fotovoltaických modulů vlivem PID efektu
10. T. Finsterle Degradace tenkovrstvých modulů
11. J. Pospíšil Chování fotovoltaických elektráren v provozních podmínkách elektrizační soustavy
   
  Přestávka na kávu
   
12. K. Jandová Termovizní diagnostika vybraných fotovoltaických elektráren
13. M. Kadlec Inovace postupu přípravy perovskitových solárních článků
14. D. Strachala Degradace perovskitových fotovoltaických článků
   
13.30 - 15.30  IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.
  Představení společnosti H TEST
15. P.Wolf Senzory osvitu pro FV systémy a požadavky na sběr dat
16. J.Včelák Využití předpovědi intenzity ozáření pro řízení hybridních fotovoltaických systémů
   
  Přestávka na kávu
   
17. P. Tureček Problém navýšení výkonu fotovoltaické výrobny při výměně poškozených modulů
18. D. Kudelas Autonómne osvetľovacie teleso pre banské priestory
   
16:00
18:30
doprovodný program – exkurze pivovar Vyškov
doprovodný program - raut
   
19. 5. 2016 - 20. 5. 2016
WORKSHOP NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE A MODERNÍ AKUMULÁTORY - program stáhnete zde
   
20. 5. 2016
ZAPOJENÍ ČESKÝCH INSTITUCÍ DO EVROSPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM - EERA - program stáhnete zde

 

37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

18.5. - 20.5.2016

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz