HOME


Program konference NZEE 2017

9. 5. 2017
19:00 NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
   
10. 5. 2017
8:45 PRESENCE
9:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
   
9:30 - 12:00    I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.
  Představení společnosti METROHM
1. Z. Dostál  Off-grid renewable energy sources and deamands on energy storage
2. P. Tauš TuLiMark
   
  Přestávka na kávu
   
3. V. Hamáčková Trendy a bariéry rozvoje fotovoltaiky a akumulace v ČR
4. M. Patsch Prevádzka mikrokogeneračnej jednotky so Stirlingovým motorom
5. J. Máca Ukládání energie pomocí setrvačníků
   
13:30 - 15:30    II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Zdeněk Dostál, CSc.
6. T. Pařízek Software pro předpověď slunečního svitu
7. J. Lang Hybridní a ostrovní fotovoltaické systémy
   
  Přestávka na kávu
   
8. P. Maule Dopady notifikace podpory OZE v ČR
   
16:00
18:00
doprovodný program – exkurze Archeopark Pavlov
doprovodný program - společenská večeře


 
 
11. 5. 2017
9:00 – 12:00    III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
  Představení společnosti SUNFIN PRAHA s.r.o.
9. T. Finsterle Diagnostika defektů fotovoltaických modulů impedanční spektroskopií
10. V. Novák Fotoelektrické vlastnosti solárních článků na bázi perovskitů
   
  Přestávka na kávu
   
11. P. Hrzina Modelování, provoz a výsledky provozu fotovoltaického systému s optimizery v roce 2016
12. K. Jandová Simulace proudění vzduchu v okolí FV elektráren
13. P. Wolf Detailní simulace FV systému pro lokální užití energie v domácnosti
   
13:30 - 15:30    IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce Ing. Petr Wolf, Ph.D.
  Představení společnosti H TEST
14. J. Vaněk Detekce luminiscenčního záření fotovoltaických modulů
15. J. Lang FVE jako moderní součást energetického systému rodinného domu
   
  Přestávka na kávu
   
16. D. Kudelas Vývoj veterného pneumaticko-akumulačného systému energie
   
16:00
18:00
doprovodný program – exkurze výroba vín, degustace
doprovodný program - raut
   
12. 5. 2017
9:00 – 12:00 V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.

17. M. Kadlec

Výrobní proces perovskitových fotovoltaic-kých článků se 7% účinností

18. J. Hylský

Problematika potenciálem indukované degradace (PID)
19. D. Strachala Degradační mechanismy perovskitových fotovoltaických článků
 

 
11. 5. 2017   SEMINÁŘ: EERA a perspektivní technologie elektrochemických
  úložišť energie (EES)
9:00 – 12:00          Vedoucí sekce prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.
1. J. Pavlík  Představení HE3DA a jejich výrobku 3D akumulátor
2. L. Chladil EERA a společný program Energy Storage
3. P. Vanýsek Vize EERA v oblasti Elektrochemických úložišť energie
4. T. Kazda Li-Ion akumulátory a jejich perspektiva
   
  Přestávka na kávu
   
5. K. Jaššo Rozvoj Li-S akumulátorov a ich možné využitie v praxi
6. P. Vyroubal Extrakce parametrů pro numerické simulace Li-Ion Baterií
7. J. Libich Superkondenzátory: vlastnosti a využití
 
 
 
11. 5. 2017 WORKSHOP NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE A MODERNÍ AKUMULÁTORY
13:30 - 15:30     I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.
1. T. Reichl Diagnostika vnitřního zkratu baterie při nabíjení
2. M. Jahn Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami
3. T. Gottwald Elektrolyty pro lithium iontové a sodíko iontové akumulátory
   
  Přestávka na kávu
   
4. P. Křivík Studium impedance pro stanovení SoC olověného akumulátoru
5. P. Vanýsek Artefakty v impedančních měřeních: Proč nevěřit slepě přístrojům
   
16:00
18:00
doprovodný program – exkurze výroba vín, degustace
doprovodný program - raut
   
12. 5. 2017
9:00 – 12:00       II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. P. Bača, Ph.D.
6. J. Lang Akumulátory LiFePO a balancování článků
7. L. Chladil In-situ pozorování růstu PbSO4 krystalů s využitím techniky XRD
8. J. Zimáková Zkoumání vlivu efektu uhlíku a organických expandérů jako aditiva v NAM
   
  Přestávka na kávu
   
9. S. Vaculík Zkoumání vlivu efektu uhlíku a INDULINY AT jako aditiva v NAM


Programy a materiály starších konferencí NZEE:

NZEE 2016

Sborník konference NZEE 2017 je možné stáhnout ZDE.

Prezentace z konference NZEE 2017 jsou k dispozici ZDE.

NZEE 2016

Program konference 2016 včetně workshopů je možné stáhnout ZDE.

Sborník konference NZEE 2016 je možné stáhnout ZDE.

Prezentace z konference NZEE 2016 jsou k dispozici ZDE.

NZEE 2015

Program konference 2015 včetně workshopu je možné stáhnout ZDE.

Sborník konference NZEE 2015 je možné stáhnout ZDE

Prezentace z konference NZEE 2015 jsou k dispozici ZDE


NZEE 2014

Sborník konference NZEE 2014 je možné stáhnout ZDE.

Prezentace z konference NZEE 2014 jsou k dispozici ZDE.


NZEE 2013

Sborník konference 2013 je možné stáhnout ZDE.

Prezentace účastníků konference 2013 ZDE.

38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

10.5 - 12.5.2017

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz