HOME

Program starších konferencí

Program konference 2016

Sborník konference NZEE 2016 je možné stáhnout ZDE.

Prezentace z konference NZEE 2016 jsou k dispozici ZDE.

17. 5. 2016
19:00 NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
   
18. 5. 2016
8:45 PRESENCE
9:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
   
9.30 - 12.00    I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Z. Dostál, CSc.
  Představení společnosti METROHM
1. T. Cetl  Evoluce infrastruktury pro elektromobily
2. P.Vyroubal Numerické modelování v aplikacích nekonvenčních zdrojů elektrické energie
   
  Přestávka na kávu
   
  Představení České fotovoltaické asociace
3. P. Maule Profesní kvalifikace - růst kvality instalací?
4. M. Patsch Vplyv prevádzky palivového článku v mikrokogeneračnej jednotke na jeho výkonové parametre
5. L. Chladil Zapojení českých vědeckých institucí do Evropské aliance pro energetický výzkum
   
13.30 - 15.30 II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
  Představení Solární asociace
6. T. Buzrla Perspektivy solární energetiky v ČR a ve světě
7. F. Veselka Praktické zkušenosti s provozem inovovaného kluzného kontaktu
   
  Přestávka na kávu
   
8. F. Veselka Zrychlená metoda pro diagnostiku kluzného kontaktu
   
16:00
18:30
doprovodný program – exkurze VN Opatovice
doprovodný program - společenská večeře
   
19. 5. 2016
9.00 – 12.00  III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. J. Vaněk, Ph.D.
  Představení společnosti SUNFIN PRAHA s.r.o.
9. J. Hylský Degradace fotovoltaických modulů vlivem PID efektu
10. T. Finsterle Degradace tenkovrstvých modulů
11. J. Pospíšil Chování fotovoltaických elektráren v provozních podmínkách elektrizační soustavy
   
  Přestávka na kávu
   
12. K. Jandová Termovizní diagnostika vybraných fotovoltaických elektráren
13. M. Kadlec Inovace postupu přípravy perovskitových solárních článků
14. D. Strachala Degradace perovskitových fotovoltaických článků
   
13.30 - 15.30  IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.
  Představení společnosti H TEST
15. P.Wolf Senzory osvitu pro FV systémy a požadavky na sběr dat
16. J.Včelák Využití předpovědi intenzity ozáření pro řízení hybridních fotovoltaických systémů
   
  Přestávka na kávu
   
17. P. Tureček Problém navýšení výkonu fotovoltaické výrobny při výměně poškozených modulů
18. D. Kudelas Autonómne osvetľovacie teleso pre banské priestory
   
16:00
18:30
doprovodný program – exkurze pivovar Vyškov
doprovodný program - raut
   
19. 5. 2016 - 20. 5. 2016
WORKSHOP NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE A MODERNÍ AKUMULÁTORY - program stáhnete zde
   
20. 5. 2016
ZAPOJENÍ ČESKÝCH INSTITUCÍ DO EVROSPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM - EERA - program stáhnete zde


Program konference 2015

Sborník konference NZEE 2015 je možné stáhnout ZDE

Prezentace z konference NZEE 2015 jsou k dispozici ZDE

12.5.2015
19.00 NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
13.5.2015
8.45 PRESENCE

9.20

Slavnostní zahájení konference - prof. Ing. Jan Macháč, DrSc.


9.30 - 12.00 I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK,
vedoucí sekce doc. Ing. Z. Dostál, CSc.
Maule P. Státní energetická koncepce ČR, úloha decentralizovaných zdrojů a ČFA
Šejvl R. ENERGIS 24 - Představení vzdělávacího projektu pro všechny věkové generace

 

Přestávka na kávu

Šejvl R.  Přehled zdrojů energie na dřevní a syntézní plyn v ČR
Horák B. Vícezdrojová energetická jednotka rodinného domu
Friedrischková K. Metodika řízení energetických soustav rodinného domu, elektromobilu a fotovoltaické elektrárny

13.30 - 15.15 II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Cetl T. Elektromobilita aktuálně v roce 2015
Kudelas D. Analýza prúdenia vetra v okolí striech objektov a budov

 

Přestávka na kávu

Finsterle T.  Účinnost FV měničů v podmínkách ČR
Vyroubal P. Využití odpadního tepla fotovoltaických panelů

16.00 - 18.00 doprovodný program – exkurze pivovar Vyškov
18.30 doprovodný program – společenská večeře

 

14. 5. 2015
9.00 - 12.00 III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce doc. Ing. J. Vaněk, Ph.D.
Brunner R. Vplyv štruktúry vrstvy na fotoluminiscenčný signál generovaný v polovodičoch na báze a-Si.
Pinčík E.  Actual state of the development of Si solar cells with black Si overlayer
Kopáni M. FTIR spectroscopy of silicon oxide thin layer
 

Přestávka na kávu

Pinčík E.  About optical properties of black Si solar cells
Mořkovský R. Hybridní fotovoltaické systémy, plánování a řízení spotřeby dle předpovědi počasí
Janda M. Simulace vlivu dopadu krup na FV panel

13.30 - 15.15 IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce RNDr. Emil Pinčík, CSc.
Vaněk J. Stav fotovoltaiky v ČR 2015
Pospíšil J.  Provozní zkušenosti s řízením fotovoltaických výroben
 

Přestávka na kávu

Tomeš M. Malé FVE do výkonu 10 kWp
Hylský J. Degradace panelů fotovoltaické elektrárny Dukovany vlivem stárnutí
16.00 doprovodný program – exkurze Letecké muzeum Vyškov
18.30 doprovodný program - raut

 

15.5.2015
9.00 - 12.00 V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce
Kadlec M. Vývoj perovskitového solárního článku na bázi TiO2/PbI2
Strachala D. Predikce výstupních parametrů křemíkového monokrystalického solárního článku prostřednictvím modelování
NÁSLEDUJE  ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

 

WORKSHOP NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE A MODERNÍ AKUMULÁTORY

14. 5. 2015
9.00 - 12.00 I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.
Představení společnosti METROHM
Vanýsek P. a Chladil L. Porovnání metod a systémů uchovávání energie z hlediska dostupnosti materiálů a schůdnosti realizace
Reichl T. Drží krok alkalické články s dobou?
Kazda T. Recyklace Li-ion akumulátorů
 

Přestávka na kávu

Juračka M. Baterie Li-S
Libich J. Lithium Titanát Oxid (LTO) jako záporná elektroda pro lithium-iontový akumulátor
Vondrák J.  Iontové kapaliny v elektrochemických zdrojích proudu

13.30 - 15.15 II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce doc. Ing. P. Bača, Ph.D..
Dostál Z. Lead-free eletricity storage unit in renewable energy systems
Vyroubal P. Analýza teplotního pole při nabíjení Li-Ion baterie
 

Přestávka na kávu

Gottwald, T.  Na-Ion baterie, Interkalace Na iontů do grafitových struktur elektrodových hmot negativní elektrody
16:00 doprovodný program – exkurze Letecké muzeum Vyškov
18.30 doprovodný program - raut

 

15.5.2015
9.00 - 12.00 III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.
Jahn M. Galvanicky připravované vrstvy olova jako záporné elektrody lithiových článků
Čudek P. Diagnostika katodových materiálů pro elektrochemické zdroje elektrické energie
Tkáč M. Review of hydrogen production by high temperature electrolysis
 

Přestávka na kávu

Křivík P.  Změny teploty při pulzním nabíjení olověného akumulátoru v režimu kyslíkového cyklu
Zimáková J. Vliv přítlaku a příměsí v aktivní hmotě elektrod olověného akumulátoru na výsledné vlastnosti
Fryda D. Vliv podmínek při zrání kladné elektrody olověného akumulátoru na jeho výsledné vlastnosti
Dvořák P. LiCoPO4 jako katodový materiál pro Li-ion akumulátory
NÁSLEDUJE  ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Program konference 2014

Sborník konference NZEE 2014 je možné stáhnout ZDE.

Prezentace z konference NZEE 2014 jsou k dispozici ZDE.

20.5.2014
19.00 NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
21.5.2014 
8.45 PRESENCE

9.20

ZAHÁJENÍ KONFERENCE


9.30 - 12.30 I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK,
vedoucí sekce prof. Ing. J. Kazelle, CSc.
Představení společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Kuchta K. Použití duálního paliva ve spalovacích motorech Caterpillar
Veselka F. Zvyšování spolehlivosti a ekologičnosti zdrojů el. energie
Pospíšil J. Aplikace obnovitelných zdrojů v průmyslových závodech

 

Přestávka na kávu

Friedrischkova, K. Energetická soustava rodinného domu
Brázdil M. Termoelektrický generátor využívající odpadního tepla spalin automatického kotle na peletky

13.45 - 15.00 II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Morte M. Systémy akumulace do vodíku  v inteligentních sítích
Hnát J. Advanced materials for alkaline water electrolysis

16.00 - 18.00 doprovodný program – exkurze větrný mlýn Rudice, Ruprechtov, Rudické propadání fakultativně
18.30 doprovodný program – raut

 

22. 5. 2014
9.00 - 12.00 III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce doc. Ing. Z. Dostál, CSc.
Představení společnosti H TEST a.s.
Haasz V. Dynamické dc zdroje jako nástroje pro analýzu spotřeby energie a testování baterií
Cetl T.  Akumulátory vozidel se start/stop systémy
Horák, B. Trakční soustava elektromobilu a její sekundární využití
 

Přestávka na kávu

Minařík, D. Jednotka pro prodloužení dojezdu elektromobilu s palivovým článkem
Horák, B. Balanční a monitorovací systém trakční baterie elektromobilu
Srdečný K. Změní levné zdroje maloodběr elektřiny?

13.15 - 15.15 IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce RNDr. Emil Pinčík, CSc.
Frantík O. Experimentální výroba bifaciálních solárních článků
Vaněk J. Analýza příčin poškození fotovoltaického panelu
 

Přestávka na kávu

Šimonová L. Analýza činnosti fotovoltaického systému
Tkáč J. Meranie intenzity a spektrálneho zloženia slnečného žiarenia
16:00 doprovodný program – návštěva jeskyně Výpustek
18.30 doprovodný program - společenská večeře

 

23.5.2014
9.00 - 12.00 V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
vedoucí sekce doc. Ing. J. Vaněk, Ph.D.
Pinčík E.  Čierny kremik - jeho vlastnosti a aplikácie
Tkáč J.  Meranie parametrov solárnych zariadení
 

Přestávka na kávu

Stojan R. Teorie polarizačního mechanizmu u luminiscence solárních článků
Kadlec M. Vliv magnetického pole na výkon fotovoltaických článků.
Tauš P. Výsledky projektu VUKONZE na pracovisku OZE.
Ďulík M. Návrh merania kapacity pre MOSFET
NÁSLEDUJE  ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Program konference 2013

Sborník konference 2013 je možné stáhnout ZDE.

Prezentace účastníků konference 2013 ZDE.

28.5.2013
19.00 NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
29.5.2013 
8.45 PRESENCE

9.15

ZAHÁJENÍ KONFERENCE,
slavnostní zahájení: prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. Proděkan pro tvůrčí činnost Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

úvodní slovo generálního partnera NZEE: Mgr. Aleš Laciok, Vedoucí výzkumu a vývoje ČEZ, a.s.

9.30 - 12.30 I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK,
vedoucí sekce prof. Ing. J. Kazelle, CSc.

Představení společnosti Photon Engineering

Mikulenka K. Využití vodíku pro skladování elektrické energie
Stehlík K. Status vysokoteplotní elektrolýzy a trendy ve výzkumu
 

Přestávka na kávu

Představení společnosti Landis+Gyr

Hladík M. Palivové články PEFC
Tichý J. Užití membrán na bázi PVA v PEM palivovém článku spolu s neplatinovým katalyzátorem na bázi MnOx

14.00 - 15.30 II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - paralelní sekce
vedoucí sekce doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Šimonová L. Likvidace FV panelů po skončení jejich životnosti - šetrnost k přírodě nebo finanční zátěž?
Bechník B. Perspektivní možnosti využití fotovoltaiky v dopravě a v zemědělství
Putra O. Zařízení pro využití atmosférické energie

14.00 - 15.30 III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - paralelní sekce
vedoucí sekce doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.
Žitňáková J. Využití obnovitelných zdrojů energie v prostoru Jihomoravského kraje
Pákozdiová M. Sociální aspekty obnovitelných zdrojů energie
Šejvl R. Nové energetické zdroje pyrolýzou a zplyňováním biomasy a odpadů 

16.00 - 18.00 doprovodný program – exkurze Františčina huť v Josefově
18.30 doprovodný program – raut

 

30. 5. 2013
9.00 - 12.00 IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - paralelní sekce
vedoucí sekce RNDr. Emil Pinčík, CSc.

Představení společnosti E.ON Servisní

Vaněk J. Jev "šnečích stop" na fotovoltaických panelech
Gvritishvili R. Testery elektrických parametrů fotovoltaických panelů
Vyroubal P. Počítačová podpora návrhu chlazení koncentrátorového solárního panelu
 

Přestávka na kávu

Frantík O. Alternativní využití krystalických křemíkových solárních článků
Stojan R. Lineární polarizace luminiscenčního záření
Strnadel J. Studie vlivu povětrnostních podmínek na povrchovou teplotu fotovoltaického panelu

9.00 - 12.00 V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - paralelní sekce
vedoucí sekce doc. Ing. Z. Dostál, CSc.
Machytka D. Význam obnovitelné energie z oceánů pro energetickou bezpečnost Evropské unie
Pázral E. Současná situace v oblasti obnovitelných zdrojů a jaderné energetiky
Čech O. Perspektivní trend v akumulaci elektrické energie - baterie Lithium-Síra
 

Přestávka na kávu

Koláček P. Praktické zkušenosti s „elektromobilitou“ E.ON Česká republika.
Vegr J. Elektromobil v praxi
Tauš P. Ekonomika malých FVE v roku 2013 na území SR

13.30 - 15.15 VI. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - paralelní sekce
vedoucí sekce doc. Ing. J. Vaněk, Ph.D.
Pinčík E. O aplikácii pasivačných procesov vo viacerých typoch slnečných článkov
Mikšík F. Kombinované solární systémy v RD - energeticky rovnovážná soustava
Tkáč J. Súčasný stav a perspektívy solárnej tepelnej energetiky
Kudelas D. Simulácia parametrov veterného zariadenia

13.30 - 15.15 VII. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - paralelní sekce
vedoucí sekce doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.

Představení společnosti Banner

Křivík P. Pulzní nabíjení olověných akumulátorů
Vaculík S. Formace olověných akumulátorů
Tošer P. Možnosti simulace sekundárních zdrojů elektrické energie v prostředí Matlab
Dostál Z. Uzatvorené cykly biosystému a energie pod vplyvom civilizácie
15.15 doprovodný program – návštěva Kateřinské jeskyně
18.30 doprovodný program - společenská večeře

 

31.5.2013
9.00 - 12.00 VIII. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - paralelní sekce
vedoucí sekce Ing. Petr Křivík, Ph.D.

Představení společnosti CVVI a Energoklastr

Hladík M. SCiB: Lithium-iontové baterie a systémy
Libich J. Nová generace lithných akumulátorů Lithium-vzduch
Pléha D. Nanostrukturní separátory v aprotických elektrolytech pro Li-Ion akumulátory
Dvořák P. Gelové polymerní elektrolyty
 

Přestávka na kávu

Kunovjánek M. PVA membrány dopované alkalickými hydroxidy
Máca J. Stanovení potenciálových oken a kapacit dvojvrstvy elektrolytů na bázi sulfolanu
Kazda T. Stabilizace struktury katodového materiálu LiCoO2 pomocí sodíku
Jakubis I. Elektrodepozicia tenkých vrstiev pre elektrochromicky prvok
Chladil L. 8-kanálové galvanostatické cyklovací zařízení pro dlouhodobé testování akumulátorových hmot

-->
9.00 - 12.00 IX. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - paralelní sekce
vedoucí sekce doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD.
Čaja A. Chladenie elektrostatických meničov tepelnými trubicami
Nemec P. Porovnanie konvenčného a nekonvenčného sposobu chladenia tranzistorov
Smitka M. Nekonvenčný sposob chladenia tranzistorov
 

Přestávka na kávu

Ďulík M. Inteligentný kontrolný a ochranný senzor v elektrickej sieti
NÁSLEDUJE  ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

10.5 - 12.5.2017

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz