Registrace účastníků konference:

Registrace je ukončena, pro dodatečné přihlášení kontaktujte hlavního organizátora konference na: baca@feec.vutbr.cz

39. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

9.5 - 11.5.2018

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz