HOME

Seznam účastníků

Na níže uvedeném odkazu můžete nalézt seznam účastníků přihlášených na konferenci.

Seznam přihlášených účastníků na 43. konferenci NZEE

 

43. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

22.6. – 24.6.2022

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@vut.cz