HOME

Seznam účastníků

Na níže uvedeném odkazu můžete nalézt seznam účastníků přihlášených na konferenci.

Seznam přihlášených účastníků na 42. konferenci NZEE

 

42. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

23.6. – 25.6.2021

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz