Témata

Základní informace i nejnovější trendy ve výzkumu a vývoji klasických, alternativních a obnovitelných zdrojů elektrické energie.
Základní informace, výzkum a vývoj elektrochemických zdrojů elektrické energie.
Zkušebnictví, schvalovací řízení, normalizace, bezpečnost a ekologie.
Prezentace výrobců a dovozců zdrojů elektrické energie, stejně jako přístrojů a zařízení úzce spjatých s touto problematikou sloužících pro monitorování, řízení atd.

 

Jsou vítány všechny Vaše příspěvky na výše uvedená, případně příbuzná témata.

Příspěvky ve formátu MS WORD zasílejte na adresu baca@vut.cz. Šablonu pro psaní příspěvků je možno stáhnout ZDE.

 

43. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

22.6. – 24.6.2022

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@vut.cz