Přehled důležitých termínů konference

31. 5. 2020
Přihlášky a texty pro publikaci
30. 6. 2020
Registrace bez aktivního příspěvku
3. 8. 2020
Neformální setkání přátel ÚOS
4. 8. 2020
Zahájení konference
6. 8. 2020
Ukončení konference

Příspěvky ve formátu MS WORD zasílejte na adresu baca@feec.vutbr.cz.
Pro psaní příspěvků použijte šablonu, kterou je možno stáhnout ZDE.

Při nedodržení šablony může být příspěvek vrácen zpět s žádostí o přepracování. Maximální délka příspěvků 4 strany A4, za každou další stranu si organizátoři vyhrazují právo účtovat 100,- splatných při prezenci.

41. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Nový termín

4.8. – 6.8.2020

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz