Přehled důležitých termínů konference

1.4.2018
Podání přihlášek
15.4.2018
Texty pro publikaci
8.5.2018
Neformální setkání přátel ÚOS
9.5.2018
Zahájení konference
11.5.2018
Ukončení konference

Příspěvky ve formátu MS WORD zasílejte na adresu baca@feec.vutbr.cz.
Pro psaní příspěvků použijte šablonu, kterou je možno stáhnout ZDE.

Při nedodržení šablony může být příspěvek vrácen zpět s žádostí o přepracování. Maximální délka příspěvků 4 strany A4, za každou další stranu si organizátoři vyhrazují právo účtovat 100,- splatných při prezenci.

39. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

9.5 - 11.5.2018

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz