Česká elektrotechnická společnost
ústřední odborná skupina pro chemické zdroje elektrické energie
ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií,
Vysokého učení technického v Brně
si Vás dovoluje pozvat na tradiční mezinárodní konferenci

 

45. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
ve dnech 24. 6. až 26. 6. 2024
v prostorách Hotelu SAVANNAH v Hatích u Znojma

 

 

45. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

24. 6. až 26. 6. 2024
Hotel SAVANNAH
Hatě u Znojma

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@vutbr.cz